eu-fund-reg           inov-konk

 

„Инфинити травел“ спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

„Инфинити травел” АД изпълнява проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Инфинити травел” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0093-C01 по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Договорът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0093-C01
Бенефициент: „Инфинити травел” АД
Обща стойност на проекта: 4 559,86 лв., от които 3875,88 лв. европейско и 683,98 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.© 2022 Infinity Travel. All rights reserved.